F-gazy - oświadczenia

F-gazy to syntetyczne czynniki chłodnicze, które wykorzystuje się obecnie w większości urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i w pompach ciepła.
W związku z obowiązującym prawem wzbroniona jest sprzedaż produktu objętego ustawą f-gazy bez uzyskania odpowiedniego oświadczenia i/lub okazania certyfikatu.

 

Ze względu na charakter zakupu proszę zapoznać się z poniższymi informacjami: 


 

 • Zakup w celu dalszej odsprzedaży. Urządzenie nie zostanie montowane, tylko jest kupowane w celu sprzedaży następnemu klientowi.
  Proszę pobrać i odesłać wypełnione oświadczenie na adres: sklep@superbateria.pl

  Pobierz oświadczenie o dalszej odsprzedaży

         Następnie sprzedawca wprowadza dane urządzenia do rejestru sprzedanych urządzeń załączając podpisane oświadczenie; Sprzedawca zwróci się do kupującego o złożenie podpisu w rejestrze           sprzedanych urządzeń (obok danych identyfikujących nabywane urządzenie);

 


 

 • Zakup przez podmiot certyfikowany (wydany przez UDT i uprawniający do montowania urządzeń niehermetycznie zamkniętych).

  Prosimy o podesłanie kopii certyfikatu na maila: sklep@superbateria.pl
  Następnie sprzedawca zweryfikuje okazany certyfikat tj. numer certyfikatu oraz czy widnieje w rejestrze, czy jest zgodny z danymi podmiotu mającego dokonać instalacji, czy zakres certyfikatu obejmuje instalację kupowanego urządzenia;

         weryfikacja certyfikatu dla przedsiębiorców następuje na stronie UDT: 

          https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_ZAKL_UPR_FG.html;

          Sprzedawca wprowadzi dane urządzenia do rejestru sprzedanych urządzeń załączając kopię certyfikatu oraz zwróci się do kupującego o złożenie                      podpisu w rejestrze sprzedanych urządzeń (obok danych identyfikujących nabywane urządzenie);   

     


 

 • Zakup przez końcowego nabywcę, który ma podpisaną umowę na montaż z certyfikowanym instalatorem/przedsiębiorcą.

  Prosimy o podesłanie kopii umowy o wykonanie usługi instalowania na maila: sklep@superbateria.pl

         Sprzedawca zweryfikuje okazaną umowę, która powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację urządzenia , które ma zostać zainstalowane i:                 

          nazwę i numer certyfikatu dla personelu (gdy umowa jest zawarta z osobą fizyczną) lub nazwę i numer certyfikatu dla przedsiębiorców (gdy umowa                jest zawarta z innym podmiotem np. ze spółką);

          Sprzedawca zweryfikuje czy numer certyfikatu jest prawidłowy, czy widnieje w rejestrze, czy jest zgodny z danymi podmiotu mającego dokonać                      instalacji, czy posiada kategorię „I” (uprawniającą do instalacji urządzenia)

          weryfikacja certyfikatu dla personelu następuje na stronie UDT[1]:   

           https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_FGAZ.html;

           weryfikacja certyfikatu dla przedsiębiorców następuje na stronie UDT:     

          https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_ZAKL_UPR_FG.html;

          Sprzedawca wprowadza dane urządzenia do rejestru sprzedanych urządzeń załączając kopię umowy;

          Sprzedawca zwraca się do kupującego o złożenie podpisu w rejestrze sprzedanych urządzeń (obok danych identyfikujących nabywane urządzenie);

 


 

[1] Obecnie jednostką certyfkującą jest Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium